เครื่องคว้านกระบอกสูบSC80
BORING MACHINE FOR MOTORCYCLE SC80
รายละเอียด

เครื่องคว้านกระบอกสูบ SR85
BORING MACHINE FOR MOTORCYCLE SR85
รายละเอียด

เครื่องคว้านกระบอกสูบSC90
BORING MACHINE FOR MOTORCYCLE SC90
รายละเอียด

เครื่องคว้านกระบอกสูบSC120
BORING MACHINE SC120
รายละเอียด
 

หัวขัดกระบอกสูบ
CYLINDER HONING HEAD
รายละเอียด

เครื่องขัดเอนกประสงค์ M72
Multi-Purpose Honing Machine M72
รายละเอียด
   
 

ชุดเจียรคว้าน ปาดบ่าวาล์ว
VALVE SEAT GRINDER&RESEATER SET
รายละเอียด

ชุดด้ามมีดปาดบ่าปรับขยาย
UNIVERSALBORING BAR AND GUIDE SHAFT
FOR VALUE SEATS
รายละเอียด

ริมเมอร์
REAMER
รายละเอียด

เครื่องจับบ่าวาล์วเอนกประสงค์
TILTING ANGEL PLATE FOR
CYLINDER HEAD
รายละเอียด
 

 เครื่องเจียร ดิสก์เบรค-ดรัมเบรค รถยนต์  (KC480)
LATHE AND GRINDING MACHINE FOR BRAKE DRUMS AND DISCS
รายละเอียด

เครื่องเจียรแคมชาฟท์
VEK 20
 CAM SHAFT GRINDING MACHINE VEK 20
รายละเอียด

เครื่องเจียรวาล์ว VF2000
VALVE REFACER MACHINE VF 2000
รายละเอียด
 
 

 ตัวจับยึดฝาสูบ 
รายละเอียด

 มอเตอรืเจียร 
รายละเอียด

 เม็ดมะยม 
รายละเอียด

 ตัวสวมแกนปาดบ่า 
รายละเอียด
       

 สีเส้น 
รายละเอียด

 ไม้บดวาล์ว ลูกยางบดวาล์ว 
รายละเอียด

 กระบอกเจียร 12 x 1.56G (เกลียวเล็ก) 
   กระบอกเจียร 9/16 x 16G (เกลียวใหญ่) 
รายละเอียด

 หินเจียรบ่า 
รายละเอียด
       

 หินเจียรเทเปอร์ 1 ข้าง 
   หินเจียรเทเปอร์ 2 ข้าง 
รายละเอียด

 ริมเมอร์ 
รายละเอียด

 แกนเจียรบ่า ขนาด 3.78, 4.5, 5, 5.5 mm 
รายละเอียด

 แกนปาดบ่า ขนาด 3.78, 4.5, 5, 5.5 mm 
รายละเอียด
       

 ตัวตัดองศาหินเจียร 
รายละเอียด

 เพชรตัดหิน 
รายละเอียด

 แกนตัวตัดองศาหินเจียร 
รายละเอียด

 มีดปาดหน้าตรง 
รายละเอียด
       

 มีด 15 องศา 
รายละเอียด

 มีด 30 องศา 
รายละเอียด

 มีด 45 องศา 
รายละเอียด

 มีดคว้านรูใน 
รายละเอียด